Politica de confidentialitate

Ne angajăm să vă respectăm confidențialitatea, respectând toate legile și reglementările aplicabile protecției datelor, inclusiv Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 („GDPR”).

Prezenta politică urmărește să vă ofere informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastră sau pe care ni le puneți la dispoziție și modul în care vor fi prelucrate de noi. Vă rugăm să citiți cu atenție cele ce urmează, pentru a înțelege punctul de vedere și practicile noastre cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal și modul în care le vom trata.1. CINE SUNTEM

Operatorul de date este ADSHOP INTERACTIVE S.R.L. societate comerciala infiintata si care isi desfasoara activitatea in conformitate cu legea romana, o societate română cu sediul social în Str. Emil Racovita nr. 33, Bl. A5, Sc. A, Ap. 1, Sector 4, Bucuresti, inregistrata la Oficiul Registrului Comerului – Bucuresti sub nr. J40/5283/2013, avand codul de inregistrare fiscala RO 31541308.2. CE TIP DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRĂM, ÎN CE SCOPURI ȘI ÎN BAZA CĂROR TEMEIURI?

Societatea va colecta anumite informații („date cu caracter personal”) în legătură cu persoane fizice identificate sau care pot duce la identificarea unor persoane fizice, care ne sunt furnizate direct de persoana vizata (de exemplu, nume, prenume, adresă poștală, adresă de e-mail, număr de telefon) sau indirect (de exemplu, adresa IP).

Vom prelucra datele cu caracter personal în următoarele scopuri, în baza temeiurilor legale indicate pentru fiecare dintre acestea astfel cum este detaliat în cuprinsul prezentei politici de confidențialitate.


2.1. Navigarea pe site-ul web. Utilizarea cookie-urilor

Atunci când vizitați site-ul nostru web, utilizăm cookie-uri pentru a colecta automat informații cu caracter tehnic care pot identifica utilizatorul, cum ar fi adresa IP, tipul de browser de internet folosit pentru navigarea pe site-ul nostru web, sistemul dumneavoastră de operare, denumirea domeniului sau gazda domeniului prin intermediul căruia utilizatorul navighează pe site-ul web.


Principalul scop al utilizării cookie-urilor este să vă ajute să aveți parte de o experiență de navigare îmbunătățită și, de asemenea, în scopuri de publicitate, pentru a vă putea oferi un conținut individualizat și adaptat intereselor și preferințelor dumneavoastră. Drept urmare, în măsura în care v-ați exprimat acordul cu privire la utilizarea cookie-urilor, le vom utiliza pentru a vă oferi o experiență personalizată și relevantă de navigare pe site-ul nostru web și pentru a înțelege modul în care interacționați cu conținutul nostru publicitar.


Pentru mai multe informații despre utilizarea cookie-urilor pe acest site web și scopurile în care acestea sunt utilizate, precum și cu privire la posibilitățile de a controla și/sau dezactiva cookie-urile, vă rugăm să consultați Politica noastră privind cookie-urile, disponibila la adresa: https://academiadeconstructii.ro/adc/politica-cookie


2.2. Răspunsul la întrebările, solicitările sau reclamațiile dumneavoastră


Vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, precum nume, prenume, adresă de e-mail, numărul de telefon și orice alte informații sau detalii pe care ni le veți putea furniza în cadrul corespondenței, pentru a vă soluționa și a răspunde la întrebările, reclamațiile sau solicitările dumneavoastră, în funcție de canalul de comunicare prin care ne contactați, conform descrierii de mai jos.


Scop Temei legal Durată


1 Oferirea de răspunsuri la întrebările, reclamațiile sau solicitările dumneavoastră prin corespondență electronică (e-mail) sau telefon Prelucrarea are la bază un interes legitim, permițându-ne să oferim răspunsuri la întrebările, reclamațiile sau solicitările dumneavoastră. 3 ani de la soluționarea solicitării


2.3. Prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal in scopul inregistrarii si utilizarii website-ului www.academiadeconstructii.ro.


Vom prelucra datel dumneavoastra cu caracter personal precum nume, prenume, varsta, tara, pentru următorul/următoarele scop(uri), pe baza temeiurilor legale indicate pentru fiecare dintre acestea:


Scop Temei legal Durată


1 Inregistrarea si utilizarea simulatorului disponibil pe website-ul companiei www.academiadeconstructii.ro


Prelucrarea are la bază un interes legitim, permițându-ne să prelucram datele utilizatorului in vederea functionarii platformei si gestionarii numarului de utilizatori. Pe durata valabilitatii contului de user dar nu mai mult de 24 luni dela incetarea utilizarii acestuia.


Datele cu caracter personal care vor fi prelucrate de către Societate în scopul specificat mai sus, sunt cele obținute de la dvs. in calitate de persoana vizată.


In considerarea scopului mentionat mai sus, in calitate de persoana vizata, va aducem la cunostinta faptul ca subscrisa va poate prelucra imaginea dumneavoastra ca data cu caracter personal in cadrul procesului de inregistrare


2.4. Campanii promoționale


Vom prelucra date cu caracter personal colectate de la dumneavoastră prin inregistrarea si participarea pe site-ul nostru, pentru a organiza campanii promoționale și/sau concursuri, sau pentru a acorda premii câștigătorilor campaniilor promoționale, precum și pentru a analiza eficacitatea campaniilor noastre promoționale. În cazul în care vom colecta date precum codul numeric personal, acestea vor fi colectate și folosite în scopul de mai sus doar pentru a ne conforma obligațiilor fiscale legate de premiile acordate câștigătorilor campaniilor și/sau concursurilor. Participarea dumneavoastră la astfel de campanii promoționale și/sau concursuri este voluntară. Drept urmare, dumneavoastră decideți dacă să ne oferiți datele dumneavoastră cu caracter personal,prin completarea formularelor de participare pe site-ul nostru web sau a altor formulare similare prevăzute de regulamentele campaniilor promoționale sau ale concursurilor.


Scop Temei legal Durată


1 Organizarea campaniilor promoționale și/sau a concursurilor Interes legitim 12 luni de la data colectării datelor


2 Prelucrarea datelor câștigătorilor campaniilor promoționale în scopul acordării premiului și, de asemenea, în scopul respectării cerințelor legale fiscale. Obligație legală, obligație contractuală 12luni de la data colectării datelor


2.5. Prelucrarea datelor reprezentanților partenerilor contractuali implicați în derularea contractelor cu Societatea și/sau reprezentanților autorităților publice


Dacă sunteți persoană de contact a partenerilor, a potențialilor parteneri sau a autorităților publice cu care interacționează Societatea în derularea contractelor, Societatea prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:


• Pentru inițierea sau desfășurarea relației contractuale dintre Societate și parteneri sau potențiali parteneri;


• Pentru inițierea sau desfășurarea relațiilor dintre Societate și reprezentanții autorităților publice cu care interacționeazăîn derularea activității curente;


Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al Societății de a iniția și desfășura relațiile contractuale si/sau cu autoritatile publice în derularea activității Societății în contextul oferirii produselor si serviciilor Societății. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop poate avea drept consecințe imposibilitatea Societății de a-și desfășura activitatea.


Scop Categorii de date prelucrate Temei legal Durată


1 Inițierea sau desfășurarea relației contractuale dintre Societate și parteneri sau potențiali parteneri; Nume, prenume, adresă, adresa de e-mail, număr de telefon, funcție, semnătură Interes legitim Pe durata desfășurării relațiilor contractuale, dar nu mai mult de 5 ani


2 Inițierea sau desfășurarea relațiilor dintre Societate si reprezentanții autorităților publice cu care interacționează în derularea activității curente Nume, prenume, adresă, adresa de e-mail, număr de telefon, funcție, semnătură Interes legitim Pe durata activitatii societatii3. CUI DIVULGĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL?


Pentru a atinge scopurile descrise mai sus, Societatea poate utiliza serviciile mai multor parteneri contractuali,iar acestora le pot fi furnizate datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a fi utilizate în limitele obligațiilor pe care și le-au asumat față de Societate. Datele cu caracter personal pe care le divulgăm către persoanele împuternicite de noi, sunt limitate la informațiile cu caracter personal minime care sunt necesare pentru prestarea respectivelor servicii și le solicităm acestor să nu utilizeze datele cu caracter personal în niciun alt scop. Depunem toate eforturile pentru a ne asigura că toate entitățile cu care lucrăm stochează datele dumneavoastră cu caracter personal în condiții de siguranță și securitate.


Datele cu caracter personal indicate mai sus pot fi puse la dispoziție sau transmite către terți și în următoarele situații: (i) autorități publice, auditori sau instituții cu competențe în realizarea de inspecții și controale asupra activității și activelor Societății,care solicită Societății să furnizeze informații, în virtutea obligațiilor legale ale acesteia din urmă. Aceste autorități publice sau instituții pot fi Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Inspecția Muncii, organele de poliție, Autoritatea pentru Protecția Consumatorului, Agenția Națională pentru Administrare Fiscală; (ii) pentru respectarea unei cerințe legale sau pentru protejarea drepturilor și activelor Societății noastre sau alte entități sau persoane, precum instanțe de judecată; (iii) terți achizitori, în măsura în care activitatea Societății ar fi transferată (în totalitate sau parțial), iar datele persoanelor vizate ar fi parte din activele care fac obiectul unei astfel de tranzacții.


Persoanele și entitățile cărora le putem distribui date cu caracter personal sunt următoarele:


a) În scopul navigării pe site-ul web și în scopuri referitoare la utilizarea cookie-urilor, putem transmite datele cu caracter personal către furnizori de servicii de analiză și de motoare de căutare pentru ca aceștia să furnizeze servicii de întreținere a site-ului nostru web;


b) Pentru a răspunde întrebărilor, solicitărilor sau reclamațiilor dumneavoastră, putem distribui dateledumneavoastră cu caracter personal către furnizorii noștri de servicii de centru de apel;


c) Pentru organizarea și gestionarea campaniilor promoționale, precum și pentru analizarea eficacității acestora, putem distribui dateledumneavoastră cu caracter personal către agenții de publicitate și marketing sau agenții de media digitală sau agenții de rețele de socializare;


d) Pentru comunicările de marketing direct, putem transmite datele cu caracter personal către agențiile de publicitate și marketing care realizează comunicarea în numele nostru;


e) Pentru realizarea de sondaje sau studii de piață, anchete privind gradul de satisfacție a clientului sau pentru a obține feedback de la clienții noștri cu privire la produsele și serviciile noastre, putem distribui datele cu caracter personal către furnizori de servicii de sondaje sau studii de piață/anchete privind clienții.4. TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN STRĂINĂTATE


În contextul operațiunilor descrise mai sus, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate în străinătate către state din Uniunea Europeană („UE”) sau Spațiul Economic European („SEE”).


Vă informăm prin prezenta că orice transfer realizat de Societate într-un stat membru UE sau SEE va respecta cerințele legale prevăzute în GDPR.5. CÂT TIMP STOCĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL


Vom stoca datele dumneavoastră cu caracter personal doar pe perioada de timp necesară pentru atingerea scopurilor de prelucrare expuse mai sus, cu respectarea în același timp a cerințelor legale în vigoare, precum și a duratelor menționate mai sus. În cazul în care, după expirarea duratei stabilite, Societatea va stabili că are un interes legitim sau o obligație legală de a prelucra în continuare datele dumneavoastră cu caracter personal în alte scopuri, veți fi informați în mod corespunzător în acest sens.


Estimăm că activitățile de prelucrare detaliate mai sus vor necesita stocarea datelor cu caracter personal fie pentru (i) perioada prevăzută de lege; sau (ii) o perioadă nedeterminată, dacă legile și regulamentele aplicabile o permit. Cu toate acestea, în acest caz, vă informam că orice prelucrare a datelor va înceta după primirea solicitării dvs., că anumite date sau toate datele dumneavoastră vor fi eliminate; (iii) sau până la încetarea existenței scopului relevant aplicabil anumitor date.


Odată ce perioada de prelucrare indicată mai sus expiră, iar Societatea nu mai are motive legale sau legitime de a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, datele vor fi șterse în conformitate cu procedurile acesteia, care pot implica arhivarea, anonimizarea sau distrugerea acestora.6. PRELUCRAREA DATELOR COPIILOR CU VÂRSTA DE SUB 18 ANI


Toate activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal prezentate în această Politică se referă exclusiv la persoane care au cel puțin 18 ani. Utilizarea sistemelor, precum și a rezultatelor prelucrării este interzisă cu privire la copiii care nu au împlinit această vârstă fără consimțământul părinților/reprezentanților legali ai acestora. În cazul în care, în ciuda eforturilor noastre rezonabile de prevenire, o astfel de prelucrare are totuși loc, o vom înceta odată ce observăm faptul că utilizatorii nu au împlinit vârsta menționată mai sus.7. SECURITATEA PRELUCRĂRII DATELOR


Societatea vă informează prin prezenta că evaluează și actualizează constant măsurile de securitate implementate pentru a asigura o prelucrare a datelor cu caracter personal în condiții de siguranță și securitate.8. DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE


În contextul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, aveți următoarele drepturi:


a. Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: aveți dreptul de a obține confirmarea faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate și, în caz afirmativ, de a avea acces la tipul de date cu caracter personal și condițiile în care sunt prelucrate, prin adresarea unei cereri în acest sens către operatorul de date;


b. Dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal: aveți posibilitatea de a solicita, prin adresarea unei cereri în acest sens către operatorul de date, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, completarea datelor incomplete sau ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cazul în cazul în care (i) datele nu mai sus necesare în scopul inițial (și nu există un nou scop legal), (ii) temeiul juridic al prelucrării este consimțământul persoanei vizate, persoana vizată își retrage consimțământul și nu există alt temei legal, (iii) persoana vizată își exercită dreptul de a se opune, iar operatorul nu are motive legitimecare să prevaleze pentru a continua prelucrarea, (iv) datele au fost prelucrate ilegal, (v) ștergerea este necesară pentru conformarea cu legislația UE sau legislația română sau (vi) datele au fost colectate în legătură cu servicii ale societății informaționale oferite copiilor (dacă este cazul), când se aplică cerințe specifice cu privire la consimțământ;


c. Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării: aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării în cazurile în care: (i) considerați că datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioadă care să permită operatorului să verifice exactitatea datelor cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegală, însă dumneavoastră nu doriți ca să vă ștergem datele cu caracter personal, ci să restrângem utilizarea acestor date; (iii) în cazul în care operatorul de date nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal în scopurile menționate mai sus, însă dumneavoastră aveți nevoie de date pentru a constata, exercita sau apăra un drept în instanță sau (iv) v-ați opusprelucrării, pentru intervalul de timp în care să verificăm dacă temeiurile legitime ale operatorului de date prevalează asupra drepturilor persoanei vizate;


d. Dreptul de a vă retrage consimțământul cu privire la prelucrare, atunci când prelucrarea are la bază consimțământul, fără însă a afecta legalitatea activităților de prelucrare realizate până în momentul respectiv;


e. Dreptul de a vă opune cu privire la prelucrarea datelor din motive legate de situația particulară în care vă aflați, atunci când prelucrarea se întemeiază pe interes legitim, precum și de a vă opune, în orice moment, prelucrării datelor în scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri;


f. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează pe aceasta în mod similar într-o manieră semnificativă;


g. Dreptul la portabilitatea datelor, însemnând dreptul de a vă primi datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat operatorului de date într-o formă structurată, utilizată în mod curent și care poate fi citită automat, precum și dreptul de a transfera respectivele date către un alt operator, în cazul în care prelucrarea are la bază consimțământul dumneavoastră sau executarea unui contract și se realizează prin mijloace automate;


Drepturile de mai sus pot fi exercitate în orice moment. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă încurajăm să adresați o solicitare în scris, datată și semnată sau în format electronic la următoarea adresă: Str. Emil Racovita nr. 33, Bl. A5, Sc. A, Ap. 1, Sector 4, Bucuresti _sau prin e-mail la protectiedate@adshop.ro


De asemenea, în cazul în care doriți să vă retrageți consimțământul acordat cu privire la scopurile de marketing direct, aveți posibilitatea de a utiliza opțiunea „dezabonare” care este inclusă în fiecare comunicare de marketing.


h. Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de Protecție a Datelor (ANSPDCP) și dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată competente.9. MODIFICĂRI LA ACEASTĂ POLITICĂ


Această Politică de Confidențialitate poate suferi din când în când modificări și poate fi actualizată de către Societate, după cum va fi necesar. Societatea vă va notifica cu privire la orice modificări materiale sau substanțiale ale acestei Politici de Confidențialitate și se va asigura că respectiva notificare este efectuată într-o manieră care asigură luarea acestora la cunoștință de către dumneavoastră, spre exemplu prin utilizarea adresei de e-mail pe care ne-ați furnizat-o, sau orice mijloace adecvate care să asigure o comunicare efectivă.10. CONTACT


Puteți adresa orice întrebare în legătură cu prezentul document către Responsabilul cu Protecția Datelor, care poate fi contactat folosind următoarele detalii de contact: protectiedate@adshop.ro

Acest site utilizează Cookie-uri și Google Analytics. Acestea sunt necesare pentru utilizarea site-ului si pentru a furniza vizitatorilor o experienta completa de navigare. Pentru mai multe detalii despre cookie-urile utilizate și despre cum pot fi acestea dezactivate din cadrul meniului Setari, vă rugăm să accesați Politica privind Cookie-urile si Politica de confidentialitate actualizata.
Nu sunt de acord